HiCART under corona

I foråret har der ikke været børneundersøgelser grundet udbruddet af coronavirus. Efter at smitten er kommet under kontrol er børneundersøgelserne genoptaget, dog med forholdsregler. Dette indebærer, at vi inviterer færre børn til hver undersøgelse, bruger værnemidler og minimerer antallet af kontakter under besøget.

Vi følger situationen nøje, og tilpasser børne-undersøgelserne tilsvarende. Har du nogen spørgsmål eller bekymringer, vedrørerende børneundersøgelser under corona, er du velkommen til at kontakte os ved at sende en mail til: HiCART.rigshospitalet@regionh.dk