top of page

Der er INGEN alvorlige bivirkninger ved at deltage i undersøgelsen, dog skal I vide følgende:

  • Nogle børn synes, at det er ubehageligt at få taget blodprøver - dette vil vi minimere ved at bruge bedøvende "trylleplaster" og aflede barnets opmærksomhed med bl.a. en iPad. Det er kun erfarent personale på Rigshospitalet som tager blodprøven. Ved blodprøvetagning kan man risikere at få et lille blåt mærke, som forsvinder af sig selv i løbet af nogle dage. Den mængde blod vi tager er så lille, at det ikke har noget betydning for barnet. Selv om det kun er erfarent personale der tager prøven, kan man risikere at det ikke lykkes. Vi vil maksimalt prøve at stikke en gang i hver arm. I og barnet kan til enhver tid sige fra. 

  • En DXA-scanning bruges til at vurdere barnets kropssammensætning (muskel-, fedt- og knoglemasse). ​Scanning varer ca. 8-10 minutter, hvor man skal ligge stille. Scanningen foregår i en åben skanner og er ikke forbundet med nogen former for ubehag. Den stråledosis man får i forbindelse med en DXA-skanning er meget lille og svarer til 0,01 mSv. Dette svarer til to dages baggrundsstråling i Danmark (stammende fra undergrunden).

  • En MR-scanner udsætter ikke barnet for røntgenstråler, og er derfor helt ufarlig. Barnet skal dog ligge stille i 35-40 minutter. MR-scanneren larmer, hvorfor både barnet og dets forælder (der kan være med i rummet) skal bære høretelefoner. Har man tendens til klaustrofobi, kan man synes det er ubehageligt at ligge i scanneren.  

Har I spørgsmål til bivirkninger (eller andet) er I altid i velkomne til at kontakte os.

bottom of page